top of page
  • 28watcheshk

2024 Rolex停產錶款2024年Watches and Wonders Geneva 2024 (日內瓦「鐘錶與奇蹟」)高級鐘錶展於4月9日星期二隆重開幕,多家品牌和高級鐘錶製造商出席參與。其中勞力士隨了推出新款腕錶之外。同時亦有錶款宣佈停產,包括:


Daytona:
Yacht-Master II:
Datejust 41
Datejust 36

126200-0021  . 126234-0049  . 126234-0057  . 126200-0022  . 126234-0050  . 126234-0058  . 126284RBR-0042  . 126284RBR-0050  . 126284RBR-0041  . 126284RBR-0049 . 126203-0040 . 126203-0046 . 126203-0039 . 126203-0045 . 126233-0038 . 126233-0044 . 126233-0039 . 126233-0043 . 126283RBR-0032 . 126283RBR-0026 . 126283RBR-0031 . 126283RBR-0025 . 126201-0034 . 126201-0040 . 126201-0042 . 126301-0018 . 126201-0039 . 126201-0041 . 126231-0034 . 126231-0040 . 126231-0042 . 126231-0039 . 126231-0033 . 126231-0041 . 126281RBR-0028 . 126281RBR-0030 . 126281RBR-0022 . 126281RBR-0027 . 126281RBR-0029 . 126281RBR-0021 . 126200-0020  . 126200-0019  . 126234-0048  . 126234-0047  . 126234-0056  . 126234-0055  . 126284RBR-0040 . 126284RBR-0039 . 126284RBR-0048 . 126284RBR-0047 . 126203-0038 . 126203-0037 . 126233-0038 .126233-0037 . 126203-0044 . 126203-0043 . 126233-0046 . 126233-0045 . 126283RBR-0030 . 126283RBR-0024 .126283RBR-0029 . 126283RBR-0023 . 126201-0032  . 126201-0031 . 126231-0032 . 126231-0031  . 126201-0038 . 126201-0037  . 126231-0038 . 126231-0037 . 126281RBR-0026 . 126281RBR-0020 . 126281RBR-0025 . 126281RBR-0019如欲瀏覽更多全新/二手名錶資訊,可到https://www.28watches.com/


1,477 次查看0 則留言

Comments


bottom of page