top of page
  • 28watcheshk

Rolex 勞力士 2021 新錶發佈!!


勞迷萬眾期待嘅日子終於來臨,而Rolex勞力士2021年推出新錶款亦已揭曉,廢話少說,就等小編簡介一下今次最引人注目嘅其中兩個焦點系列。


首先係 Explorer I系列,新款錶殼由39mm改為36mm,佢唔單止係由大變細咁簡單,而係同1953年5月29日Sir Edmund Hillary和Tenzing Norgay首次登頂時所佩戴嘅腕錶大小係一樣,絶對有其紀念價值,並唔係為改變而改變。


而第二個令人驚喜嘅,就係Daytona系列。今次勞力士為Daytona家族添加咗唔少殞石面嘅新成員,包括白色黃金殞石面、黃金殞石面及玫瑰金殞石面等等,將地球上無法形成嘅獨特結晶與地表上最經典嘅計時碼腕錶完美結合。


如果想了解更多新錶資料,請留意網站,我哋會盡快資料上載:

https://www.28watches.com/brand-new-rolex

2,123 次查看0 則留言
bottom of page