top of page
  • 28watcheshk

看圖識撈,睇你有幾識撈!


圖中呢隻係咩錶?
圖中呢隻係咩錶?

請用最快時間 ,講出圖中呢隻撈既正確型號及俗稱,麻煩大家註冊登入寫出答案,唔好自己對住個電話就嗌出黎,我地係聽唔到的。(註: 答中冇獎!呢個遊戲只可以測試到你對勞力士熟識既程度,答案可以喺我地以往既文章入面搵到。)

871 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page